23 εκατ. ευρώ ζημιά είπαμε; Σοφοκλή Πιλάβιε, τέως πρόεδρε της ΕΠΟ, τι απολογείσαι;

Λίγους μήνες μετά την παρουσία τους ως απολογούμενοι για την υπόθεση της «εγκληματικής οργάνωσης» στο ποδόσφαιρο, η οποία σε επίπεδο ανακριτικής διαδικασίας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η ηγεσία της ΕΠΟ (κάποια εκ των πρώην ή /και νυν μελών της οποίας αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για τις δύο υποθέσεις) αναγκάζεται ξανά, έχοντας να αντιμετωπίσει νέες κατηγορίες, να βρεθεί απολογούμενη ενώπιον του ίδιου ειδικού ανακριτή, του κ. Γ. Ανδρεάδη, στον δεύτερο όροφο του κτιρίου 6 των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Αυτή τη φορά η κατηγορία που αντιμετωπίζουν, και για την οποία από την πρώτη έως τις 15 Οκτωβρίου θα απολογηθούν, αφορά την επονομαζόμενη υπόθεση της «κάρτας υγείας». Ενός φιλόδοξου σχεδίου ελέγχου, μέσω μετρήσεων, της υγείας περίπου 300.000 ποδοσφαιριστών το οποίο παρότι άρχισε το 2005, ουσιαστικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ και προκάλεσε περιουσιακή ζημία στην ΕΠΟ, που υπερβαίνει τα 29 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ανάμεσα στους 23 της ΕΠΟ που κατηγορούνται, είναι ο πρόεδρος Γ. Γκιρτζίκης καθώς και οι τρεις προηγούμενοι πρόεδροι της ομοσπονδίας, Γ. Σαρρής, Σ. Πιλάβιος και Β. Γκαγκάτσης.

Επίσης οκτώ μέλη του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Γιώργος Καραμελίδης.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία σε απιστία, επειδή σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα «ιατρικά κέντρα» που η ΕΠΟ φιλοδοξούσε να ιδρύσει σε κάθε Ένωση – μέλος της, ουδέποτε εξασφάλισαν άδεια λειτουργίας. Επομένως, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, ενώ οι ποδοσφαιριστές υπολογίζεται ότι είναι 300.000 μέχρι την καταγγελία της σύμβασης από την ίδια την ΕΠΟ, τον Μάρτιο του 2013, έγιναν μόλις 15.513 μετρήσεις.

Ωστόσο, παρά το αντικειμενικό πρόβλημα που υπήρχε με τη λειτουργία των «ιατρικών κέντρων», οι διοικήσεις της ΕΠΟ δεν έκαναν χρήση του άρθρου 23 της σύμβασης που υπέγραψαν με την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία, που είχε αναλάβει την προμήθεια και τη συντήρηση των ιατρικών μηχανημάτων, και απάλλασσε την ομοσπονδία από κάθε ευθύνη καταβολής της συμφωνηθείσας αμοιβής, με αποτέλεσμα μέχρι την καταγγελία της σύμβασης να καταβληθούν στην αντισυμβαλλόμενη 13 εκατομμύρια ευρώ έως την καταγγελία της σύμβασης.

Ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει στο κατηγορητήριο και φαίνεται να απασχολεί τις δικαστικές αρχές είναι ο λόγος για τον οποίο, μολονότι υπήρχε πρόβλημα στην εκτέλεση του έργου, λόγω μη έκδοσης αδειών και το θέμα αυτό συζητήθηκε κατ’ επανάληψη στα διοικητικά συμβούλια της ΕΠΟ από το 2005 έως το 2008, αντί η σύμβαση να καταγγελθεί, επεκτάθηκε για δύο ακόμα χρόνια με απόφαση που λήφθηκε το 2010 και επομένως αντί να λήξει το 2011 παρατάθηκε έως τον Σεπτέμβριο του 2013.

Το Μάρτιο του 2013 η νέα διοίκηση υπό τον Γ. Σαρρή αποφάσισε κατόπιν εισήγησής του «να καταγγελθούν η από 22/9/2005 και η από 18/2/2010 τροποποίηση αυτής, καθώς και η από 19/2/2010 συμβάσεις με την εταιρεία PC Systems, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί χωρίς την ευθύνη της ΕΠΟ».

Σύμφωνα με κάποιους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, η απόφαση της ΕΠΟ για καταγγελία της σύμβασης, ίσως να επηρεάστηκε από την ένα μήνα νωρίτερα παρέμβαση της οικονομικής εισαγγελίας, αλλά και λόγω συγκρούσεων στους κόλπους της ομοσπονδίας ανάμεσα σε πρόσωπα που βρήκαν την καταγγελία της σύμβασης και την εισαγγελική παρέμβαση ως ευκαιρία  ξεκαθαρίσματος λογαριασμών με το «παρελθόν».

Διαβάστε το κατηγορητήριο του ανακριτή διαφθοράς Γ. Ανδρεάδη προς του 23 της ΕΠΟ

«Κατηγορείσαι ως υπαίτιος του ότι με περισσότερες πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενεργώντας από κοινού με τους συγκατηγορούμενούς σου, και με την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), στο οποίο έχει ανατεθεί δυνάμει του νόμου η επιμέλεια διαχείριση της περιουσίας της τελευταίας, ελάττωσες εν γνώσει και για να ωφεληθεί άλλος την περιουσία αυτής, η δε συνολική περιουσιακή ζημία που προκλήθηκε από την ενέργειά σου αυτή σε βάρος της ΕΠΟ υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το ΔΣ της ΕΠΟ στις 27-5.2005 ενέκρινε την υπογραφή της από 22.9.2005 «Σύμβασης για την έκδοση κάρτας υγείας των αθλούμενων μελών της ΕΠΟ» με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «OPENTEC ΑΕ», την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος έκδοσης και διαχείρισης της «ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ».

Tο έργο αυτό είχε ως σκοπό τη δημιουργία και συνεχή ενημέρωση ενός πλήρους ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας και την σε τακτά χρονικά διαστήματα ιατρική εξέταση κάθε αθλητή μέλους των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ).

Η αντισυμβαλλόμενη εταιρία ανέλαβε να σχεδιάσει, εγκαταστήσει, παραδώσει, το προσωπικό και να θέσει σε διαρκή λειτουργία τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και το λογισμικό που συνιστούν τους Σταθμούς Τηλεμετρίας, την Κεντρική Μονάδα και το Συντονιστικό Κέντρο έτσι ώστε κάθε αθλητής μέλος των ΕΠΣ να έχει μια ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας στην οποία να περιλαμβάνεται το πλήρες ιατρικό ιστορικό του και η οποία θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να είναι πάντα ενήμερη και ικανή να δώσει σε οποιονδήποτε ιατρό να τη μελετήσει, όλα τα απαραίτητα για τη γνώση της ιατρικής κατάστασης του αθλητή. H εταιρία OPENTEC ανέλαβε με δικές της δαπάνες να υλοποιήσει το προαναφερόμενο έργο και για την παροχή των υπηρεσιών της συμφωνήθηκε τίμημα 11,6 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά μία ιατρική μέτρηση αθλητή,
με ποσό από την ΕΠΟ ετησίως αυτό που αντιστοιχεί σε 250.000 τακτικές μετρήσεις, με μόνη εξαίρεση το πρώτο έτος από τη λειτουργία του συστήματος, οπότε προβλέφθηκε ως ελάχιστο
τίμημα το γινόμενο 4-500 μετρήσεων επί του ποσού των 11,6 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά λειτουργούντα Σταθμό Τηλεμετρίας (άρθρο 6).

Η ΕΠΟ ήταν υποχρεωμένη να εξασφαλίσει τις απαραίτητες διοικητικές άδειες για τη λειτουργία των Σταθμών Τηλεμετρίας (άρθρο 5), πλην όμως είχε προβλεφθεί στο άρθρο 23 της σύμβασης ότι «η ΕΠΟ δεν θα έφερε καμία ευθύνη για κάθε θετική και αποθετική ζημία και λοιπές δαπάνες της OPENTEC μέχρι την παροχή: α) των αδειών τήρησης του αρχείου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και β) των αδειών παροχής ιατρικών υπηρεσιών, λειτουργίας και χρήσης όλων των ιατρικών συσκευών του συστήματος από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, της ρητά παραιτουμένης κάθε τυχόν σχετικής αξίωσής της».

Ωστόσο, η εκπλήρωση του αντικειμένου της ως άνω σύμβασης ήταν ανέφικτη, καθόσον η λειτουργία των Σταθμών Τηλεμετρίας με ιατρικά μηχανήματα στις ΕΠΣ προϋπόθετε άδεια, που μπορούσε να χορηγηθεί νόμιμα μόνο σε φυσικά πρόσωπα που κατείχαν άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και όχι σε φορείς, όπως η ΕΠΟ και οι κατά ΕΠΣ.

Μολονότι το γεγονός ότι η κείμενη νομοθεσία δεν επέτρεπε τη χορήγηση της εν λόγω διοικητικής άδειας ήταν ήδη γνωστό στο ΔΣ της ΕΠΟ τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2005 (βλ. πρακτικό του ΔΣ της ΕΠΟ της 19.10.2005), εσύ, αν και είχες ιδιαίτερη νομική υποχρέωση λόγω της έννομης θέσης σου ως μέλους του ΔΣ της ΕΠΟ και μολονότι το σχετικό πρόβλημα της άδειας συζητήθηκε επανειλημμένα στα ΔΣ της ΕΠΟ, ενέκρινες την παράταση της εν λόγω σύμβασης κατά δύο ακόμη έτη και δεν υπέβαλες ποτέ στο ΔΣ της ΕΠΟ θέμα καταγγελίας της από 22.9.2005 σύμβασης για σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 21 της σύμβασης, ούτε θέμα μη καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 23 της σύμβασης που απάλλασσε από κάθε ευθύνη την ΕΠΟ μέχρι την παροχή της σχετικής άδειας, της προβλεπόμενης στη σύμβαση αμοιβής στης αντισυμβαλλόμενη εταιρία, η οποία δεν παρείχε ποτέ τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες, καθώς από την υπογραφή της σύμβασης έως και την καταγγελία της τον Μάρτιο του 2013 έλαβαν χώρα μόνο 15-530 μετρήσεις, όταν ο αριθμός των αθλητών-ποδοσφαιριστών όλων των ΕΓΙΣ υπερβαίνει τις 300.000.

Με τον τρόπο αυτό προκάλεσες περιουσιακή ζημία σε βάρος της ΕΠΟ, που υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ και ανέρχεται στο ποσό των 23.200.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ίση με το συνολικό ποσό που ανέλαβε η ΕΠΟ να καταβάλει στην αντισυμβαλλόμενη εταιρία ως αμοιβή της κατά τη διάρκεια ισχύος της, δηλαδή από 22.9.2005 έως 22.9.2013 (13.085.828,52 ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί από την ΕΠΟ, ενώ για την καταβολή του υπόλοιπου ποσού η αντισυμβαλλόμενη εταιρία έχει στραφεί δικαστικά εναντίον της ΕΠΟ).

Δηλαδή κατηγορείσαι για παράβαση των διατάξεων των άρθρων Ι, 14, 15, 26 παρ. ια, 27 παρ. Ι, 45, 98 390 εδ. β” ΓΙΚ,

τι απολογείσαι;»

 

ansasaresekoinopoihsteto001

anthea banner 920X100_02

info@komistes.gr

ΘΑΝΟΣ ΤΑΚΗΣ

«
»

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

«
»

ΒΛΑΣΗΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ

«
»