Νομική βοήθεια σε ευάλωτους

Νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που απλώνει χέρι νομικής βοήθειας σε σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με χαμηλά ή ανύπαρκτα εισοδήματα τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με νομοσχέδιο προχωρά στην αναμόρφωση του θεσμού της νομικής βοήθειας, αποβλέποντας στους οικονομικά αδύναμους πολίτες με χαμηλό εισόδημα αλλά και σε πολίτες (επίσης χαμηλού εισοδήματος) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολίτες τρίτου κράτους αλλά και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, που φέρει το τίτλο για την «παροχή νομικής βοήθειας σε φυσικά πρόσωπα», ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος ορίζονται όσοι:

– Το μέσο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά τους από κάθε πηγή των τριών τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει:

α) για άγαμο το ποσό των 6.000 ευρώ, β) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης το ποσό των 7.000 ευρώ, γ) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με ένα προστατευόμενο τέκνο το ποσό των 8.000 ευρώ, δ) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με δύο προστατευόμενα τέκνα το ποσό των 9.000 ευρώ, ε) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης ή άγαμο με περισσότερα προστατευόμενα τέκνα το ποσό των 10.000 ευρώ.

■Εχουν κατά το τελευταίο φορολογικό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το τριπλάσιο των ανωτέρω ορίων.

Εάν υπάρχουν καταθέσεις του αιτούντος ή των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του σε τράπεζες (και του εξωτερικού), συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των εν λόγω ορίων.

Ανεξάρτητα από τις εισοδηματικές προϋποθέσεις, δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι επίσης όσοι:

■ Kατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους είναι άνεργοι για περισσότερο από 12 μήνες.

■ Πάσχουν από ασθένεια ιδιαίτερης σοβαρότητας, αναπηρία ποσοστού τουλάχιστον 67%.

Η νομική βοήθεια παρέχεται σε υποθέσεις ιδιωτικού, δημοσίου και ποινικού δικαίου ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον ανακριτικών και προανακριτικών αρχών.

Επίσης, παρέχεται στη διαδικασία της συμβιβαστικής επέμβασης του Ειρηνοδίκη, της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης και της ποινικής συνδιαλλαγής. Για τις ποινικές υποθέσεις η νομική βοήθεια παρέχεται αν ο διάδικος δεν έχει δικηγόρο.

Για τέλη – παράβολα

Με άλλο σχέδιο νόμου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος των τελών και παραβόλων της Δικαιοσύνης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένες αυξήσεις, αλλά και μειώσεις σχετικών ποσών.

Ειδικότερα, προτείνονται τα εξής:

■ Κατάργηση του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές.

■ Μείωση κατά 50% του δικαστικού ενσήμου στις καταψηφιστικές αγωγές που αφορούν εργατικές διαφορές, στις περιπτώσεις που αυτό επιβαλλόταν έως σήμερα.

■ Θέσπιση παραβόλου χαμηλού ύψους σχετικά με την προβολή αιτήματος αναβολής, πλην των περιπτώσεων αποχής δικηγόρων.

■ Μείωση του ύψους των παραβόλων για την άσκηση έφεσης κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων, μονομελών πρωτοδικείων και πολυμελών πρωτοδικείων.

■ Αύξηση των παραβόλων αναίρεσης έναντι αποφάσεων πολυμελούς πρωτοδικείου και εφετείου, καθώς και των παραβόλων αναψηλάφησης έναντι αποφάσεων εφετείου και Αρείου Πάγου.

■ Μείωση από το 50% στο 20% του ποσού που προκαταβάλλεται μέχρι την αρχική δικάσιμο έφεσης στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές και τελωνειακές διαφορές.

■ Μείωση από τα 100 στα 50 ευρώ του παραβόλου της έγκλησης.

■ Μικρές αυξήσεις στα χαρτόσημα που επικολλούνται σε παραστάσεις, ένδικα βοηθήματα ή μέσα και άλλες αιτήσεις ενώπιον δικαστικών αρχών.

Μαρία Δήμα / efsyn

ansasaresekoinopoihsteto001

anthea banner 920X100_02

info@komistes.gr

ΘΑΝΟΣ ΤΑΚΗΣ

«
»

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

«
»

ΒΛΑΣΗΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ

«
»