«Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα» – Tου Σωτηρίου Καλαμίτση

Κυρίες και κύριοι, σας ανακοινώνω έμπλεως χαράς ότι τώρα μπορώ να αποδημήσω εις Κύριον ήσυχος. Και τούτο, διότι ο καλός Θεός με αξίωσε να δω να μετονομάζεται ο τίτλος «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ» σε «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ».


ScreenShot2482

Ναι ρε. Με το άρθρο 20 του ν. 4368/2016 ένα άπιαστο όνειρο έγινε πραγματικότητα. Εφεξής και Μνημόνια μπορώ αγογγύστως να υποφέρω και ύβρεις και μηνύσεις ή εγκλήσεις, άμα λάχει να  ‘ουμ, αφού πλέον ο τίτλος είναι  «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ» και όχι  «ΕΦΗΜΕΡΙΣ».

Βέβαια, έχω ένα μικρό παράπονο. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου διαβάζω τα εξής:

«Στην προτεινόμενη τροποποίηση προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006, ώστε ο τίτλος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης να καθιερωθεί στη Δημοτική η οποία αποτελεί και την επίσημη γλώσσα της Πολιτείας».

Στο αρχικό νομοσχέδιο διαβάζω επίσης:

ScreenShot2483

Αφού, λοιπόν, έπρεπε και η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» να μεταγλωττισθεί στη δημοτικιά, γιατί ονομάζεται πλέον «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ»  και όχι «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ», όπως ορίζει η αιτιολογική έκθεση του νόμου, αλλά και το αρχικό σχέδιο του νόμου που διαφέρουν από το ψηφισθέν κείμενο του νόμου;

  «Άρθρο 20 – Θέματα Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και Εθνικού Τυπογραφείου

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131) τροποποιείται ως εξής: «1. Η «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται μόνο από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισμούς του νόμου αυτού και των διαταγμάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας».».

Και το φιλογολικόν ερώτημα που ανακύπτει: είναι αυτή η επίσημη γλώσσα της Ελληνικής Δημοκρατίας με υπουργό α-παιδείας τον κ. Φίλη;  Με βάση αυτή τη γλώσσα μπορούμε να λέμε  η «Εφημερίδα» και όχι η «Εφημερίς», αλλά της «Κυβερνήσεως» και όχι της «Κυβέρνησης»;

Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι η ακόλουθη: ο επιμεληθείς της αιτιολογικής έκθεσης και του νομοσχεδίου φιλόλογος έγραψε «Εφημερίδα της Κυβέρνησης». Νομικός τις, όμως, του είπε ότι η μοναδική διάταξη, όπου το Σύνταγμα αναφέρεται στην εν λόγω εφημερίδα, είναι το άρθρο 44§3 που ορίζει ότι «…Τα διαγγέλματα προσυπογράφονται από τον Πρωθυπουργό και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Δοθέντος δε ότι η λέξη «Κυβερνήσεως» περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα, δεν μπορεί να αλλάξει με νόμο. Επίσης, αφού στην εν λόγω συνταγματική διάταξη χρησιμοποιείται η λέξη «Εφημερίδα» στην αιτιατική, θα πρέπει να παραμείνει η λέξη «Εφημερίς», ώστε να υπάρχει γραμματική ακολουθία αυτής με τη γενική πτώση της «Κυβερνήσεως» που έπεται.  Τότε κάποιος πολιτικός παρενέβη και έλαβε την πολιτική απόφαση: να αλλάξει μόνον η πρώτη λέξη από «Εφημερίς» σε «Εφημερίδα», αφού το Σύνταγμα αναφέρεται μεν σε «Εφημερίδα», αλλά δεν διευκρινίζει, αν πρόκειται για αιτιατική ή ονομαστική πτώση. Θεόπνευστον. Γι’ αυτό τις πράξεις τις διακρίνουμε σε πολιτικές και μη πολιτικές. Όπως τον αυνανισμό τον διακρίνουμε σε αυτοϊκανοποίηση και σε μονήρη σεξουαλική συνεύρεση.

Σώτος – πανηγυρίζοντας φιλολογώντας [το «πανηγυρίζοντας» είναι ονομαστική της μετοχής ενεστώτος του «πανηγυρίζω», όπως λέμε «ο ενάγοντας, ο παθόντας, ο προστρέξαντας κ.ο.κ.», εξ ου και είμαστε για τα πανηγύρια, ενώ το «φιλολογώντας» είναι τροπική επιρρηματική μετοχή του «φιλολογώ»]

Υ.Γ. 1] Γειά σου ρε Πολάκη αδάμα:

«Άρθρο 73 – Δαπάνες Δ.Υ.Πε. « ………………..2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε., που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2015 έως και 30.6.2015, για την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης περί προμηθειών νομοθεσίας, όσο και των διατάξεων του π.δ. 113/2010 και του ν. 3871/2010, με την προϋπόθεση της ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους.»

2] Γεια και χαρά σε όλους τους αριστερούς [καγχάζομεν εκατοντάκις] που διαφέρουν από τους δεξιούς:

«Άρθρο 95 – Δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2013 έως και 31.12.2015 θεωρούνται σύννομες και δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2015 ή και του τρέχοντος έτους του Υπουργείου Εξωτερικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων: α) των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και του π.δ. 113/2010 (Α΄194), β) των άρθρων 2 − 4 του ν. 3861/2010 (Α΄112), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.»

3] Και ξανά γεια και χαρά στους αριστερούς:

ScreenShot2484

Αν θέλετε να διαβάσετε άλλα άρθρα του Σωτηρίου Καλαμίτση,
τα βρίσκετε εδώ.

 

ansasaresekoinopoihsteto001

anthea banner 920X100_02

info@komistes.gr

ΘΑΝΟΣ ΤΑΚΗΣ

«
»

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

«
»

ΒΛΑΣΗΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ

«
»